Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 71020

Sist oppdatert: 2018-05-14 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 41 S (2017-2018), Innst. 270 S (2017-2018)

Beskrivelse: Gjennomføring av rv 555 Sotrasambandet i Hordaland som OPS-prosjekt med delvis bompengefinansiering

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10837 15. mai 2018 Forslag nr. 2 på vegne av SV. Nei 7% (7/97) 93% (90/97) 43% (72/169)
10838 15. mai 2018 Forslag nr. 1 på vegne av A, Sp og SV. Nei 46% (45/97) 54% (52/97) 43% (72/169)
10839 15. mai 2018 romertallene I og IV. Ja 53% (51/97) 47% (46/97) 43% (72/169)
10840 15. mai 2018 romertallene II og III. Ja 92% (86/93) 8% (7/93) 45% (76/169)