Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 71018

Sist oppdatert: 2018-06-10 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 80 S (2017-2018), Innst. 368 S (2017-2018)

Beskrivelse: Utbygging og drift av Johan Castberg-feltet med status for olje- og gassvirksomheten

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11250 11. jun 2018 Forslag nr. 13 på vegne av MDG. Nei 9% (9/102) 91% (93/102) 40% (67/169)
11251 11. jun 2018 Forslag nr. 8, 9 og 11 på vegne av SV. Nei 7% (7/102) 93% (95/102) 40% (67/169)
11252 11. jun 2018 Forslag nr. 10 og 12 på vegne av SV. Nei 8% (8/102) 92% (94/102) 40% (67/169)
11253 11. jun 2018 Forslag nr. 1 - 7 på vegne av SV og MDG. Nei 9% (9/102) 91% (93/102) 40% (67/169)
11254 11. jun 2018 romertallene I, II, III og IV. Ja 90% (91/101) 10% (10/101) 40% (68/169)