Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 71017

Sist oppdatert: 2018-05-27 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 9 (2017-2018), Innst. 265 S (2017-2018)

Beskrivelse: Noregs fiskeriavtalar for 2018 og fisket etter avtalane i 2016 og 2017

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10935 28. mai 2018 romertallene I og II. Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)