Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 71016

Sist oppdatert: 2018-11-28 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 100 L (2017-2018), Innst. 70 L (2018-2019), Lovvedtak 11 (2018-2019)

Beskrivelse: Endringer i aksjelovgivningen mv. (oppløsning og avvikling, mellombalanser m.m.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11562 29. nov 2018 Forslag nr. 1 på vegne av A, Sp og SV. Nei 42% (38/90) 58% (52/90) 47% (79/169)
11563 29. nov 2018 Romertall I § 2-2 første ledd nr. 2 og III, § 3-1 første ledd nr. 3 Ja 56% (50/89) 44% (39/89) 47% (80/169)
11564 29. nov 2018 Innstillingens tilråding Ja 100% (95/95) 0% (0/95) 44% (74/169)
11565 29. nov 2018 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (95/95) 0% (0/95) 44% (74/169)