Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 71015

Sist oppdatert: 2018-06-13 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 94 S (2017-2018), Innst. 404 S (2017-2018)

Beskrivelse: Endringer i statsbudsjettet 2018 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2018 m.m.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11346 14. jun 2018 Forslag nr. 8 på vegne av MDG. Nei 1% (1/102) 99% (101/102) 40% (67/169)
11347 14. jun 2018 Forslag nr. 5 - 7 og 9 på vegne av MDG. Nei 2% (2/101) 98% (99/101) 40% (68/169)
11348 14. jun 2018 Forslag nr. 3 på vegne av R. Nei 20% (20/102) 80% (82/102) 40% (67/169)
11349 14. jun 2018 Forslag nr. 2 på vegne av SV. Nei 9% (9/102) 91% (93/102) 40% (67/169)
11350 14. jun 2018 Forslag nr. 1 og 4 på vegne av A, Sp og SV. Nei 48% (49/102) 52% (53/102) 40% (67/169)
11351 14. jun 2018 romertallene I og II. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)