Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 71013

Sist oppdatert: 2018-05-30 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utdannings- og forskningskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 67 L (2017-2018), Innst. 319 L (2017-2018), Lovvedtak 64 (2017-2018)

Beskrivelse: Endringer i barnehageloven mv. (minimumsnorm for grunnbemanning, plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO mv.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10991 31. mai 2018 Forslag nr. 16 på vegne av R. Nei 2% (2/103) 98% (101/103) 39% (66/169)
10992 31. mai 2018 Forslag nr. 17 på vegne av R. Nei 9% (9/105) 91% (96/105) 38% (64/169)
10993 31. mai 2018 Forslag nr. 14 på vegne av Sp. Nei 11% (11/103) 89% (92/103) 39% (66/169)
10994 31. mai 2018 Forslag nr. 13 på vegne av Sp. Nei 12% (12/103) 88% (91/103) 39% (66/169)
10995 31. mai 2018 Forslag nr. 7 på vegne av A og SV. Nei 38% (39/103) 62% (64/103) 39% (66/169)
10996 31. mai 2018 Forslag nr. 15 på vegne av KrF. Ja 52% (54/104) 48% (50/104) 38% (65/169)
10997 31. mai 2018 Forslag nr. 8 på vegne av A og SV. Nei 38% (39/104) 63% (65/104) 38% (65/169)
10998 31. mai 2018 Forslag nr. 6 og 9 - 11 på vegne av A og SV. Nei 39% (41/104) 61% (63/104) 38% (65/169)
10999 31. mai 2018 Forslag nr. 1 - 5 på vegne av A, Sp og SV. Nei 49% (51/104) 51% (53/104) 38% (65/169)
11000 31. mai 2018 Det voteres alternativt mellom innstillingen Stor bokstav A og forslag nr..12 fra Sp og SV Ja 82% (85/104) 18% (19/104) 38% (65/169)
11001 31. mai 2018 Det voteres alternativt mellom innstillingen Stor bokstav A og forslag nr..12 fra Sp og SV Nei 18% (19/104) 82% (85/104) 38% (65/169)
11002 31. mai 2018 Resten av stor bokstav A. Ja 100% (106/106) 0% (0/106) 37% (63/169)
11003 31. mai 2018 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (106/106) 0% (0/106) 37% (63/169)
11004 31. mai 2018 Stor bokstav B, romertall I. Ja 100% (106/106) 0% (0/106) 37% (63/169)
11005 31. mai 2018 Stor bokstav B, romertall II Ja 62% (64/103) 38% (39/103) 39% (66/169)
11006 31. mai 2018 Stor bokstav B, romertall III Ja 63% (66/104) 37% (38/104) 38% (65/169)
11007 31. mai 2018 Stor bokstav B, romertallene IV og V Ja 51% (53/104) 49% (51/104) 38% (65/169)
11008 31. mai 2018 Stor bokstav B, romertall VI Ja 51% (53/103) 49% (50/103) 39% (66/169)