Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 71012

Sist oppdatert: 2018-05-23 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utdannings- og forskningskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 47 L (2017-2018), Innst. 289 L (2017-2018), Lovvedtak 56 (2017-2018)

Beskrivelse: Lov om fagskoleutdanning (fagskoleloven)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10880 24. mai 2018 Forslag nr. 7 på vegne av SV. Nei 7% (7/98) 93% (91/98) 42% (71/169)
10881 24. mai 2018 Forslag nr. 5 på vegne av Sp og SV. Nei 17% (17/98) 83% (81/98) 42% (71/169)
10882 24. mai 2018 Forslag nr. 4 på vegne av A. Nei 39% (37/96) 61% (59/96) 43% (73/169)
10883 24. mai 2018 Forslag nr. 2 på vegne av A, Sp og SV. Nei 48% (47/98) 52% (51/98) 42% (71/169)
10884 24. mai 2018 Forslag nr. 6 på vegne av Sp. Nei 11% (11/98) 89% (87/98) 42% (71/169)
10885 24. mai 2018 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr. 3 fra A og SV og forslag nr. 1 fra A, Sp og SV Ja 52% (51/98) 48% (47/98) 42% (71/169)
10886 24. mai 2018 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr. 3 fra A og SV og forslag nr. 1 fra A, Sp og SV Nei 48% (47/98) 52% (51/98) 42% (71/169)
10887 24. mai 2018 Samtlige gjenstående paragrafer Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)
10888 24. mai 2018 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)