Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 71011

Sist oppdatert: 2018-05-30 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utdannings- og forskningskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 64 L (2017-2018), Innst. 318 L (2017-2018), Lovvedtak 65 (2017-2018)

Beskrivelse: Endringer i universitets- og høyskoleloven (NOKUTs oppgaver, eksamen og personvern mv.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11010 31. mai 2018 Forslag nr. 1 på vegne av H, FrP og V. Nei 47% (49/104) 53% (55/104) 38% (65/169)
11011 31. mai 2018 Stor bokstav A. Ja 100% (106/106) 0% (0/106) 37% (63/169)
11012 31. mai 2018 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (106/106) 0% (0/106) 37% (63/169)
11013 31. mai 2018 Stor bokstav B. Ja 54% (56/104) 46% (48/104) 38% (65/169)
11014 31. mai 2018 Forslag nr. 2 på vegne av H, FrP og V. Ja 100% (106/106) 0% (0/106) 37% (63/169)