Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 71009

Sist oppdatert: 2018-05-23 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utdannings- og forskningskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 52 L (2017-2018), Innst. 290 L (2017-2018), Lovvedtak 57 (2017-2018)

Beskrivelse: Endringar i opplæringslova, friskolelova og folkehøgskolelova (plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til fleirfagleg samarbeid m.m.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10889 24. mai 2018 Forslag nr. 1 på vegne av A og Sp. Nei 41% (40/97) 59% (57/97) 43% (72/169)
10890 24. mai 2018 Opplæringslova § 1-4 og friskolelova § 3-4 b Ja 53% (51/96) 47% (45/96) 43% (73/169)
10891 24. mai 2018 Resten av romertallene og samtlige gjenstående paragrafer Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)
10892 24. mai 2018 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)