Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 71008

Sist oppdatert: 2018-06-04 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utdannings- og forskningskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 51 L (2017-2018), Innst. 351 L (2017-2018), Lovvedtak 71 (2017-2018)

Beskrivelse: Endringar i opplæringslova mv. (forbod mot bruk av ansiktsdekkjande plagg i barnehagar og undervisningssituasjonar)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11099 5. jun 2018 Forslag nr. 7 - 9 på vegne av SV. Nei 7% (7/98) 93% (91/98) 42% (71/169)
11100 5. jun 2018 Forslag nr. 1 - 6 på vegne av A. Nei 30% (30/99) 70% (69/99) 41% (70/169)
11101 5. jun 2018 Forslag nr. 10 på vegne av H, FrP og V. Ja 59% (58/98) 41% (40/98) 42% (71/169)
11102 5. jun 2018 Romertall VII Ja 98% (96/98) 2% (2/98) 42% (71/169)
11103 5. jun 2018 Innstillingens tilråding romertall I - VI og VIII - IX Ja 94% (90/96) 6% (6/96) 43% (73/169)
11104 5. jun 2018 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 92% (91/99) 8% (8/99) 41% (70/169)