Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 71004

Sist oppdatert: 2018-12-05 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 16 (2017-2018), Innst. 59 S (2018-2019)

Beskrivelse: Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2017

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11635 6. des 2018 Innstillingens tilråding Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)