Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 70999

Sist oppdatert: 2018-05-28 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 76 L (2017-2018), Innst. 291 L (2017-2018), Lovvedtak 61 (2017-2018)

Beskrivelse: Endringar i vallova (valdistrikt ved stortingsval, rett til å stille liste ved val mv.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11026 29. mai 2018 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)
11027 29. mai 2018 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)