Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 70996

Sist oppdatert: 2018-04-18 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 44 S (2017-2018), Innst. 220 S (2017-2018)

Beskrivelse: Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Svalbard globale frøhvelv - ny adkomsttunnel)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10653 19. apr 2018 romertallene I og II. Ja 100% (97/97) 0% (0/97) 43% (72/169)