Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 70991

Sist oppdatert: 2018-05-30 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 59 L (2017-2018), Innst. 329 L (2017-2018), Lovvedtak 62 (2017-2018)

Beskrivelse: Endringer i utlendingsloven (behandling av personopplysninger)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10984 31. mai 2018 Innstillingens tilråding Ja 100% (106/106) 0% (0/106) 37% (63/169)
10985 31. mai 2018 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (106/106) 0% (0/106) 37% (63/169)