Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 70988

Sist oppdatert: 2018-11-19 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Helse- og omsorgskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 15 (2017-2018), Innst. 43 S (2018-2019)

Beskrivelse: Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11498 20. nov 2018 Forslag nr. 3 på vegne av Sp, SV og KrF. Nei 26% (27/102) 74% (75/102) 40% (67/169)
11499 20. nov 2018 Forslag nr. 4 på vegne av Sp og SV. Nei 26% (27/103) 74% (76/103) 39% (66/169)
11500 20. nov 2018 Forslag nr. 1 og 2 på vegne av A, Sp og SV. Ja 50% (53/105) 50% (52/105) 38% (64/169)
11501 20. nov 2018 Forslag nr. 5 på vegne av SV. Nei 50% (52/105) 50% (53/105) 38% (64/169)
11502 20. nov 2018 Romertall VI. Ja 54% (56/103) 46% (47/103) 39% (66/169)
11503 20. nov 2018 romertallene I, II, III, IV, V og VII. Ja 100% (105/105) 0% (0/105) 38% (64/169)
11504 20. nov 2018 Romertall VIII. Ja 100% (105/105) 0% (0/105) 38% (64/169)