Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 70985

Sist oppdatert: 2018-06-04 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 66 S (2017-2018), Innst. 359 S (2017-2018)

Beskrivelse: Investeringar i Forsvaret og andre saker

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11108 5. jun 2018 Innstillingens tilråding Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)