Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 70983

Sist oppdatert: 2018-06-10 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 13 (2017-2018), Innst. 370 S (2017-2018)

Beskrivelse: Statens pensjonsfond 2018

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11222 11. jun 2018 Forslag nr. 15 på vegne av KrF. Nei 7% (7/102) 93% (95/102) 40% (67/169)
11223 11. jun 2018 Forslag nr. 14 på vegne av KrF og MDG. Nei 6% (6/102) 94% (96/102) 40% (67/169)
11224 11. jun 2018 Forslag nr. 7 - 13 på vegne av SV, MDG og R. Nei 9% (9/102) 91% (93/102) 40% (67/169)
11225 11. jun 2018 Forslag nr. 5 og 6 på vegne av Sp og R. Nei 12% (12/102) 88% (90/102) 40% (67/169)
11226 11. jun 2018 Forslag nr. 4 på vegne av SV, KrF og R. Nei 13% (13/102) 87% (89/102) 40% (67/169)
11227 11. jun 2018 Forslag nr. 2 og 3 på vegne av SV, KrF, MDG og R. Nei 14% (14/102) 86% (88/102) 40% (67/169)
11228 11. jun 2018 Forslag nr. 1 på vegne av A, SV, MDG og R. Nei 37% (38/102) 63% (64/102) 40% (67/169)
11229 11. jun 2018 Romertallene I og II. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)