Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 70982

Sist oppdatert: 2018-06-10 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 14 (2017-2018), Innst. 371 S (2017-2018)

Beskrivelse: Finansmarkedsmeldingen 2018

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11231 11. jun 2018 Forslag nr. 7 og 8 på vegne av SV, MDG og R. Nei 9% (9/102) 91% (93/102) 40% (67/169)
11232 11. jun 2018 Forslag nr. 6 på vegne av Sp og R. Nei 19% (19/102) 81% (83/102) 40% (67/169)
11233 11. jun 2018 Forslag nr. 5 på vegne av Sp, MDG og R. Nei 20% (20/102) 80% (82/102) 40% (67/169)
11234 11. jun 2018 Forslag nr. 2 og 3 på vegne av Sp, SV, KrF, MDG og R. Nei 25% (25/102) 75% (77/102) 40% (67/169)
11235 11. jun 2018 Forslag nr. 9 på vegne av A. Ja 53% (54/102) 47% (48/102) 40% (67/169)
11236 11. jun 2018 Forslag nr. 1 på vegne av A og MDG. Nei 29% (30/102) 71% (72/102) 40% (67/169)
11237 11. jun 2018 Romertall I. Ja 99% (97/98) 1% (1/98) 42% (71/169)
11238 11. jun 2018 romertallene II og III. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)