Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 70981

Sist oppdatert: 2018-06-10 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 3 (2017-2018), Innst. 372 S (2017-2018)

Beskrivelse: Statsrekneskapen 2017

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11240 11. jun 2018 Innstillingens tilråding Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)