Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 70978

Sist oppdatert: 2018-04-25 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 48 S (2017-2018), Innst. 230 S (2017-2018)

Beskrivelse: Endringer i statsbudsjettet 2018 under Utenriksdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Olje- og energidepartementet (endringer i departementsstrukturen mv.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10697 26. apr 2018 romertallene I, II, III, IV og V. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)