Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 70971

Sist oppdatert: 2018-06-05 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Familie- og kulturkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 54 L (2017-2018), Innst. 354 L (2017-2018), Lovvedtak 74 (2017-2018)

Beskrivelse: Lov om pakkereiser og reisegaranti mv. (pakkereiseloven) (gjennomføring av direktiv 2015/2302/EU om pakkereiser og sammensatte reisearrangementer)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11122 6. jun 2018 Forslag nr. 1 og 2 på vegne av A, Sp, SV og KrF. Ja 52% (53/102) 48% (49/102) 40% (67/169)
11123 6. jun 2018 Innstillingens tilråding Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)
11124 6. jun 2018 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)