Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 70962

Sist oppdatert: 2018-05-06 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 39 L (2017-2018), Innst. 237 L (2017-2018), Lovvedtak 51 (2017-2018)

Beskrivelse: Endringar i verjemålslova og lov om forsvunne personar mv. (teieplikt ved verjemål og dødsfall i utlandet m.m.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10766 7. mai 2018 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)
10767 7. mai 2018 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)