Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 70957

Sist oppdatert: 2018-01-29 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Valgkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: innstillingssaker

Henvisning: Innst. 107 S (2017-2018)

Beskrivelse: Endringer i de faste komiteers sammensetning

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10246 30. jan 2018 Innstillingens tilråding Ja 100% (105/105) 0% (0/105) 38% (64/169)