Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 70887

Sist oppdatert: 2018-05-02 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:112 S (2017-2018), Innst. 252 S (2017-2018)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken, Kari Elisabeth Kaski, Torgeir Knag Fylkesnes, Nicholas Wilkinson, Freddy André Øvstegård, Gina Barstad og Arne Nævra om ny behandling av Nordic Minings gruveprosjekt i Naustdal og Nussirs gruveprosjekt i Kvalsund

Kategorier:
Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10729 3. mai 2018 Forslag nr. 2 på vegne av SV og MDG. Nei 8% (8/100) 92% (92/100) 41% (69/169)
10730 3. mai 2018 Forslag nr. 1 på vegne av SV, KrF og MDG. Nei 13% (13/100) 87% (87/100) 41% (69/169)
10731 3. mai 2018 Innstillingens tilråding Ja 92% (87/95) 8% (8/95) 44% (74/169)