Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 70833

Sist oppdatert: 2018-05-14 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 3:4 (2017-2018), Innst. 276 S (2017-2018)

Beskrivelse: Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å sikre god henvisningspraksis fra fastlegene til spesialisthelsetjenesten

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10827 15. mai 2018 Innstillingens tilråding Ja 100% (97/97) 0% (0/97) 43% (72/169)