Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 70832

Sist oppdatert: 2018-05-14 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 3:3 (2017-2018), Innst. 277 S (2017-2018)

Beskrivelse: Riksrevisjonens undersøkelse av helseregistre som virkemiddel for å nå helsepolitiske mål

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10826 15. mai 2018 Innstillingens tilråding Ja 100% (97/97) 0% (0/97) 43% (72/169)