Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 70809

Sist oppdatert: 2018-05-06 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 38 S (2017-2018), Innst. 239 S (2017-2018)

Beskrivelse: Samtykke til ratifikasjon av Europarådets konvensjon av 25. oktober 2007 om beskyttelse av barn mot seksuell utnytting og seksuelt misbruk

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10768 7. mai 2018 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)