Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 70643

Sist oppdatert: 2018-03-19 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utdannings- og forskningskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:95 S (2017-2018), Innst. 179 S (2017-2018)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Martin Henriksen, Leif Audun Sande, Torstein Tvedt Solberg og Nina Sandberg om å innføre den praktiske skolesekken for elever i barne- og ungdomsskolen

Kategorier:
Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10491 20. mar 2018 Forslag nr. 1 på vegne av A. Nei 30% (30/101) 70% (71/101) 40% (68/169)
10492 20. mar 2018 Innstillingens tilråding Ja 52% (53/101) 48% (48/101) 40% (68/169)