Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 70620

Sist oppdatert: 2018-03-19 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 36 S (2017-2018), Innst. 157 S (2017-2018)

Beskrivelse: Miljøpakke Trondheim trinn 3 - forlenga innkrevjingsperiode og endringar i takst- og rabattsystemet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10509 20. mar 2018 Forslag nr. 2 og 3 på vegne av SV. Nei 8% (8/101) 92% (93/101) 40% (68/169)
10510 20. mar 2018 Forslag nr. 1 på vegne av A og SV. Nei 37% (37/101) 63% (64/101) 40% (68/169)
10511 20. mar 2018 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)