Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 70540

Sist oppdatert: 2018-03-21 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 3:2 (2017-2018), Innst. 141 S (2017-2018)

Beskrivelse: Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2016

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10521 22. mar 2018 Innstillingens tilråding Ja 100% (96/96) 0% (0/96) 43% (73/169)