Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 70513

Sist oppdatert: 2018-03-05 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Familie- og kulturkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 29 S (2017-2018), Innst. 126 S (2017-2018)

Beskrivelse: Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 187/2017 av 22. september 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2015/2302/EU om pakkereiser og sammensatte reisearrangementer

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10409 6. mar 2018 Innstillingens tilråding Ja 99% (100/101) 1% (1/101) 40% (68/169)