Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 70486

Sist oppdatert: 2017-12-12 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Valgkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: innstillingssaker

Henvisning: Innst. 69 S (2017-2018)

Beskrivelse: Valg av medlemmer og varamedlemmer til Ombudsmannsnemnda for Forsvaret

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10084 13. des 2017 Innstillingens tilråding Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)