Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 70377

Sist oppdatert: 2018-04-11 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Familie- og kulturkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:75 S (2017-2018), Innst. 208 S (2017-2018)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski, Mona Lill Fagerås og Solfrid Lerbrekk om kamp mot seksuell trakassering

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10602 12. apr 2018 Forslag nr. 5 på vegne av SV. Nei 8% (8/102) 92% (94/102) 40% (67/169)
10603 12. apr 2018 Forslag nr. 2 - 4 på vegne av A og SV. Nei 36% (37/103) 64% (66/103) 39% (66/169)
10604 12. apr 2018 Forslag nr. 1 på vegne av A, Sp, SV . Nei 48% (49/103) 52% (54/103) 39% (66/169)
10605 12. apr 2018 Forslag nr. 6 på vegne av H, FrP, V og KrF. Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)
10606 12. apr 2018 romertallene I, II og III. Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)