Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 70353

Sist oppdatert: 2017-12-13 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 24 S (2017-2018), kap. 480, Innst. 82 S (2017-2018)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet 2017 under Justis- og beredskapsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10135 14. des 2017 Innstillngens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)