Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 70351

Sist oppdatert: 2017-12-18 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utdannings- og forskningskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 20 S (2017-2018), kap. 925 og 927, Innst. 75 S (2017-2018)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet 2017 under Nærings- og fiskeridepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10207 19. des 2017 Romertallene I, II og III. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)