Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 70349

Sist oppdatert: 2017-12-13 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 16 S (2017-2018), kap. 542, Innst. 79 S (2017-2018)

Beskrivelse: Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10122 14. des 2017 romertallene I, II og III. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)