Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 70299

Sist oppdatert: 2017-12-12 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 18 S (2017-2018), Innst. 73 S (2017-2018)

Beskrivelse: Endringer i statsbudsjettet 2017 under Klima- og miljødepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10110 13. des 2017 romertallene I, II og III. Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)