Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 70298

Sist oppdatert: 2017-12-10 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 24 S (2017-2018), unnateke kap. 480, 490, 491, 496, 497, 3490, 3496 og 3497, Innst. 62 S (2017-2018)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet 2017 under Justis- og beredskapsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10009 11. des 2017 Romertall I. Ja 100% (106/106) 0% (0/106) 37% (63/169)