Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 70226

Sist oppdatert: 2017-12-19 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 11 S (2017-2018), Innst. 90 S (2017-2018)

Beskrivelse: Finansiering av Bypakke Bergen i Hordaland

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10209 20. des 2017 Forslag nr. 4 på vegne av R. Nei 1% (1/99) 99% (98/99) 41% (70/169)
10210 20. des 2017 Forslag nr. 5 på vegne av MDG. Nei 2% (2/100) 98% (98/100) 41% (69/169)
10211 20. des 2017 Forslag nr. 2 på vegne av SV. Nei 8% (8/101) 92% (93/101) 40% (68/169)
10212 20. des 2017 Forslag nr. 1 på vegne av A og SV. Nei 37% (37/101) 63% (64/101) 40% (68/169)
10213 20. des 2017 Innstillingens tilråding Ja 99% (95/96) 1% (1/96) 43% (73/169)