Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 70191

Sist oppdatert: 2018-04-09 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:68 S (2017-2018), Innst. 174 S (2017-2018)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande, Abid Q. Raja, Carl-Erik Grimstad, André N. Skjelstad, Terje Breivik, Grunde Almeland, Jon Gunnes og Ketil Kjenseth om tiltak for å ivareta barns personvern

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10579 10. apr 2018 Forslag nr. 1 på vegne av SV. Nei 7% (7/99) 93% (92/99) 41% (70/169)
10580 10. apr 2018 Innstillingens tilråding Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)