Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 70189

Sist oppdatert: 2018-01-17 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:64 LS (2017-2018), Innst. 67 L (2017-2018)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Petter Eide om å innføre rimelighetsvilkår for internflukt i utlendingsloven, sikre reelle barnefaglige vurderinger mv.

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10236 18. jan 2018 Forslag nr. 1 på vegne av SV, V og KrF. Nei 19% (20/107) 81% (87/107) 37% (62/169)
10237 18. jan 2018 Innstillingens tilråding Ja 81% (85/105) 19% (20/105) 38% (64/169)