Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 70160

Sist oppdatert: 2018-04-25 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utdannings- og forskningskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:63 S (2017-2018), Innst. 192 S (2017-2018)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Fredrik Grøvan, Olaug V. Bollestad, Steinar Reiten og Kjell Ingolf Ropstad om å gi alle elever i Norge tilbud om skolegudstjeneste før jul

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10695 26. apr 2018 Forslag nr. 1 på vegne av A og Sp. Nei 41% (41/101) 59% (60/101) 40% (68/169)
10696 26. apr 2018 Innstillingens tilråding Ja 52% (53/101) 48% (48/101) 40% (68/169)