Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 70100

Sist oppdatert: 2018-01-17 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 3:1 (2017-2018), Innst. 99 S (2017-2018)

Beskrivelse: Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10245 18. jan 2018 Innstillingens tilråding Ja 100% (107/107) 0% (0/107) 37% (62/169)