Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 70084

Sist oppdatert: 2018-01-29 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Arbeids- og sosialkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:57 S (2017-2018), Innst. 101 S (2017-2018)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sigrid Simensen Ilsøy, Heidi Greni, Nils T. Bjørke og Åslaug Sem-Jacobsen om forbedringer av hjelpemiddelformidlingen

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10250 30. jan 2018 Innstillingens tilråding romertallene I til og med VII Ja 54% (57/105) 46% (48/105) 38% (64/169)