Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 70079

Sist oppdatert: 2018-06-04 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:53 S (2017-2018), Innst. 221 S (2017-2018)

Beskrivelse: Representantforslag frå stortingsrepresentantane Trygve Slagsvold Vedum, Liv Signe Navarsete, Knut Arild Hareide, Ola Elvestuen, Abid Q. Raja, Willfred Nordlund, Audun Lysbakken og Mona Lill Fagerås om ny gjennomgang av kostnadane og konsekvensane knytt til nedlegginga av Andøya flystasjon

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11110 5. jun 2018 Forslag nr. 4 på vegne av Sp og KrF. Nei 15% (15/99) 85% (84/99) 41% (70/169)
11111 5. jun 2018 Alternativ votering mellom innstillingen og forslag 1 - 3 fra Sp, SV og KrF Ja 77% (75/98) 23% (23/98) 42% (71/169)
11112 5. jun 2018 Alternativ votering mellom innstillingen og forslag 1 - 3 fra Sp, SV og KrF Nei 23% (23/98) 77% (75/98) 42% (71/169)