Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 70075

Sist oppdatert: 2018-01-29 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Arbeids- og sosialkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:54 S (2017-2018), Innst. 98 S (2017-2018)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Solfrid Lerbrekk og Nicholas Wilkinson om bilstøtteordning også for dem som ikke har inntektsgivende arbeid eller er i utdanning

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10248 30. jan 2018 Innstillingens tilråding Nei 50% (52/105) 50% (53/105) 38% (64/169)
10249 30. jan 2018 Forslag nr. 1 på vegne av KrF. Ja 53% (55/103) 47% (48/103) 39% (66/169)