Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 70068

Sist oppdatert: 2018-06-04 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:55 S (2017-2018), Innst. 222 S (2017-2018)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anniken Huitfeldt, Martin Kolberg, Eirik Sivertsen og Jonas Gahr Støre om en oppdatert gjennomgang av kostnadene knyttet til samlingen på Evenes av de maritime overvåkningsflyene og den framskutte kampflybasen

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11113 5. jun 2018 Innstillingens tilråding Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)