Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 70067

Sist oppdatert: 2018-02-26 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 1 (2017-2018), Innst. 115 S (2017-2018)

Beskrivelse: Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2016

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10355 27. feb 2018 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)