Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 70040

Sist oppdatert: 2018-03-21 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 6 L (2017-2018), Innst. 176 L (2017-2018), Lovvedtak 45 (2017-2018)

Beskrivelse: Endringer i naturgassloven (tredje energimarkedspakke)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10535 22. mar 2018 Innstillingens tilråding Ja 76% (73/96) 24% (23/96) 43% (73/169)
10536 22. mar 2018 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 76% (72/95) 24% (23/95) 44% (74/169)