Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 70039

Sist oppdatert: 2018-04-11 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 8 LS (2017-2018), Innst. 167 L (2017-2018), Lovvedtak 48 (2017-2018)

Beskrivelse: Endringar i vegtrafikkloven (køyretøykontroll og fartsskrivar) og samtykkje til godkjenning av vedtak nr. 122/2016 i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av forordning (EU) nr. 165/2014

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10597 12. apr 2018 Forslag nr. 3 på vegne av A, Sp og SV. Nei 46% (48/104) 54% (56/104) 38% (65/169)
10598 12. apr 2018 Forslag nr. 1 og 2 på vegne av A, Sp og SV. Nei 47% (49/104) 53% (55/104) 38% (65/169)
10599 12. apr 2018 Innstillingens tilråding Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)
10600 12. apr 2018 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)